Zaštita na radu

Nexus d.o.o. Zaštita na radu

Firma NEXUS d.o.o. posjeduje Certifikat ISO 9001 – sustav upravljanja kvalitetom i ISO 14001 – sustav upravljanja okolišem.

Firma NEXUS d.o.o. ima službu zaštite koja se sastoji od tri djela Zaštite na radu Zaštite od požara i Zaštite okoliša.

Kontaktirajte nas »

Zaštita na radu provodi se tako da se brine o sigurnosti radnika na radu.

 • Radnicima se osigurava zaštitna oprema
 • Utvrđuje se zdravstvena sposobnost radnika
 • Provodi se osposobljavanja zaštite na radu za rad na siguran način
 • Upoznati su sa radnim uputama za rad na siguran način i mjerama zaštite na radu
 • Upoznati su sa procjenom rizika za određena radna mjesta
 • Za sve uređaje, radnu opremu i instalacije provodi se ispitivanja

Zaštita od požara provodi se tako da se osigurava objekt i djelatnici koji se nalaze u objektu

 • Svi djelatnici su osposobljeni za provedbu preventivnih mjera i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom
 • Imamo osposobljene djelatnike za rukovođenje evakuacijom i spašavanjem
 • U slučaju interventne situacije u proizvodnji i uredima postavljen je plan evakuacije
 • Hidrantske mreže i vatrogasni aparati redovito se pregledavaju i servisiraju

Zaštita okoliša se provodi tako da se brine o okolišu

 • Svaki otpad se skladišti zasebno u određene kontejnere i spremnike
 • Otpad zbrinjava ovlaštene osobe
 • Za svaki otpad posjeduje se prateći list i evidencija otpada
 • Posjedujemo Certifikat ISO 14001 – Zaštita okoliša