Strojna obrada

Nexus d.o.o. Strojna obrada

Strojna obrada Nexus-a radi na način da se sirovci i pozicije koje idu na strojnu obradu sortiraju po prethodno razrađenoj tehnologiji, a to je raspoređeno po grupama strojeva na kojima će se izrađivati. Također, pozicije su sortirane prema terminu isporuke i u grupama kupaca. Sve pozicije i sirovci prije strojne obrade prolaze procesnu kontrolu koja provjerava dali su pozicije
odrezane prema zadanim mjerama i dali odgovara količina pozicija. Pozicije nakon eksternog programiranja idu na odjel paletiranja gdje se stežu prema priloženoj dokumentaciji i pripremaju se za strojnu obradu. Paletiranje je opremljeno i sa računalnom opremom pomoću koje vide 3D prikaz kompletnog stezanja prema kojem je odrađeno eksterno programiranje.

Nakon stezanja i kontrole palete se odlažu u regale koji su postavljeni uz strojeve. Operateri postavljaju palete u strojeve prema prioritetu a nakon strojne obrade se vračaju na paletiranje
zbog demontaže paleta te ih odatle prosljeđuju u daljnju proizvodnju. Obrađene pozicije se nakon toga šalju u odjel ručne dorade, na tom odjelu se skidaju oštri bridovi i odrađuju preostale obrade prije završne kontrole. Završna kontrola pregledava ispravnost pozicija, graviraju se baugrupe i brojevi pozicija. Nakon toga pozicije se prosljeđuju na odjele zaštite površina: lakiranje, bruniranje ili na odjel prijem i otprema robe na kooperaciju.

Nexus ima razvijenu mrežu kooperanata koji obavljaju ostale zaštite površina,npr:pocinčavanje,niklovanje,cementacija,plazmanitriranje,oksidacija,eloksiranje itd. Alati i naprave koje Nexus koristi su od renomiranih njemačkih proizvođača. Nexus ima moderno opremljenu alatnicu i elektronski sustav izdavanja i praćenja potrošnje alata. Odjel Strojne obrade se sastoji od 16 mašina,4 petoosne,3 četveroosne i ostale su troosne mašine. Polovica mašina radi na načina da se eksterno programiraju u hipermill-u i solidworks-u. Mašne koje se eksterno programiraju imaju ugrađen schunk-ov nullpunkt špan sistem te se na njima izmjenjuju palete a na taj način se postiže da mašina ne radi samo dok se ne izmjene palete. Nexus raspolaže sa nizom alata i naprava koje je sam izradio za potrebe izrade posebnih vrsta pozicija.

Kontaktirajte nas »